O svazu

CIHLÁŘSKÝ SVAZ ČECH A MORAVY

Cihlářský svaz Čech a Moravy byl založen v roce 1993. Svaz je profesním sdružením, které obhajuje a podporuje ideální hospodářské, sociálně-politické, právní a ostatní zájmy svých členů. Zejména: - prosazování cihlářských výrobků na trhu. - spoluúčast a ovlivňování směrů vývoje při tvorbě norem a předpisů použitých ve stavebnictví. - zastupování zájmů členů Svazu vůči podobným organizacím v zahraničí, vůči státním a kontrolním orgánům. - vzájemná informovanost členů Svazu v oblasti techniky, obchodů, technologie. - zasazování se o obnovu výchovy cihlářských odborníků ve školství. - pořádání kurzů, stáží a školení v oblasti cihlářské výchovy.