Čestní členové

ČESTNÍ ČLENOVÉ
Ing. Jaromír Keim,
CSc. VÚPS - certifikační společnost s.r.o.

Pražská 16
102 21 Praha 10
tel: 271 751 148
fax: 281 017 241
mobil: 602 329 473
keim@vups.cz
www.vups.cz
Doc. Ing. Jaromír K. Klouda, CSc.
DB CONTTMAIN International

664 24 Drásov 16
tel: 541 235 313
fax: 541 235 313
mobil: 602 545 477
klouda@tzus.cz
Ing. Petr Kučera, CSc.
CSI a.s.

Pražská 16
102 21 Praha 10
tel: 271 751 122
mobil: 602 315 177
kucera@csias.cz
Ing. Jan Kudrna
Musorgského 9
623 00 Brno
tel: 547 382 523

mobil: 723 949 076
ingjankudrna@seznam.cz

Ing. Eva Hellerová
U Sadu 351
251 67 Pyšely
mobil: 775 219 003
hellerova.e@seznam.cz
Ing. Jiří Matějka
Horní 61
Nové Homole
370 01 Nové Homole
mobil: 606 651 102
jiri.matejka@volny.cz
Ing. Jiří Šála, CSc.
MODI
Nitranské 19
130 00 Praha 3
mobil: 602 657 212
salamodi@volny.cz