SERIÁL – Sortiment TERCA Klinker dává na výběr z řady výrobků lícového zdiva nebo keramických dlažeb. Zároveň s tím umožňuje TERCA Klinker i volbu dle ručního či strojového zpracování výrobků, jejich barevnosti či rozměrů. Pálené cihly, obkladové pásky a cihelná dlažba – to vše tvoří originální domov. Tuzemskými výrobci jsou například společnosti Wienerberger (lícových cihel Terca) a Heluz (Lícová cihla NF). Společný název výrobku je zkráceně klinker

Lícové cihly i keramickou dlažbu Klinker lze pokládat v různých vazbách a díky tomu vytvořit originální vzhled. Výrobky TERCA Klinker jsou páleny ze speciálních druhů hlíny při vysokých teplotách až ke slinování (spečení). Technologie výroby zaručuje vysokou životnost a nenáročnost na údržbu.

Proč zvolit Klinker

1. CIHLA – osvědčený stavební materiál

Ve stavebnictví se cihly používají již více než 5000 let. Tak dlouho se generace před námi přesvědčovaly o výhodách a kvalitách tohoto krásného stavebního materiálu.

Lícové cihly klinker a lícové cihly (dále jen cihly) jsou ekologicky nezávadný stavební materiál s minimální nasákavostí, vynikající pevností a mrazuvzdorností. Mají mimořádnou odolnost proti všem povětrnostním vlivům. Sotva nějaký jiný stavební materiál nabízí tolik rozličných možností k realizaci Vašich kreativních nápadů. Cihly mají mnoho předností, které plně využijeme zejména při použití na obvodovém vrstveném zdivu. Dále se úspěšně používají na komíny, zahradní zídky a ploty, na zahradní grily a krby apod.

Díky svým vynikajícím vlastnostem jsou cihly vhodné všude tam, kde je třeba vytvořit trvale krásné, kreativní prostředí nepodléhající času a nekladoucí si takřka žádné nároky na údržbu. Navrhnout, vyprojektovat a zhotovit obvodové stěny z vrstveného zdiva patří do kapitoly nejmodernějšího stavitelství a architektury.

Obvodová vrstvená stěna se skládá z několika částí: z vnitřního nosného nebo výplňového (při použití skeletu) zdiva; z kvalitní tepelně izolační vrstvy a z vnějšího pláště, líce, zhotoveného nejlépe z cihel.

Záměrně zdůrazňujeme zhotovení líce z klinkrů místo běžných lícových cihel. Nejpodstatnější rozdíl mezi klinkrem a lícovou cihlou je v nasákavosti materiálu. Zatímco nasákavost u nás běžně dostupných lícových cihel se pohybuje v rozmezí 12 až 18 %, naše cihly klinker mají skutečnou nasákavost jen 4 až 6 %, tedy třikrát nižší než lícové cihly. Dokladem jsou certifikáty CE.

Výhodou takto málo nasákavého stavebního materiálu – klinker je, že se při výstavbě používají běžné mokré stavební procesy, ale současně nemůže docházet k vadám vyskytujících se na více nasákavých lícových cihlách (tvorba prvotních i druhotných výkvětů na hotovém zdivu, menší odolnost proti účinkům povětrnostních vlivů apod.).

Někteří výrobci lícových cihel doporučují dodatečné ošetření povrchu lícového zdiva nákladnými a málo účinnými vodu odpuzujícími nebo i speciálními nátěry. Režné zdivo z cihel klinker žádný takovýto nátěr nepotřebuje.

2. NABÍDKA – skutečný originál pro každého

Naše nabídka Vám umožní vytvořit a vlastnit skutečný originál domu, komínu, zahradní zídky, krbu apod… Cihly klinker se vyrábí z nejkvalitnější cihlářské hlíny s použitím nejmodernějších technologických postupů výroby, které zaručují prvotřídní kvalitu a parametry splňující požadavky i nejnáročnějších stavebníků. A navíc nabídka barev, tvarů, dezénů, povrchových úprav a jejich vzájemné kombinace umožní splnit jakékoliv přání.

3. DRUHY ZDIVA – teplo domova

Požadavky na co největší tepelný odpor zdiva vede dnes projektanty a stavitele k navrhování a budování vrstveného obvodového zdiva s kvalitní tepelně izolační vrstvou. Vnitřní, nejlépe cihlové zdivo, tvoří vlastní nosnou konstrukci stavby nebo při použití skeletu u větších objektů tvoří výplňové zdivo. I vnitřní zdivo má svoji tepelnou funkci. Od vnitřního zdiva, kromě jiného, požadujeme, aby bylo schopno tepelnou energii přijímat, akumulovat ji a podle potřeby ji i uvolňovat.

Speciální tepelná izolace – vrstva tloušťky 5 až 12 cm při použití kvalitních tepelně izolačních materiálů (PPS, PUR, minerální rohože) chrání před pronikáním chladu do budovy v zimních měsících, ale i před působením sluneční energie v letních měsících – interiér izoluje před vnějšími vlivy počasí. Režné zdivo zhotovené z kvalitních ostře pálených cihel – klinkerů – chrání celý objekt, celou stavbu před všemi povětrnostními vlivy počasí.

Celá stavba neustále přirozeně dýchá – vždyť je to přírodní materiál. A navíc jednoduše vytvořený systém odvětrávání zdiva pomocí kanálků a mezer zaručuje podstatně delší trvanlivost všech materiálů použitých pro stavbu. Tím se hlavně prodlouží životnost celé stavby a úplně odpadá údržba fasády. Nakonec stačí se podívat kolem sebe na otlučené a oprýskané fasády!

4. VAZBY ZDIVA – tradice a současnost

Existuje mnoho možností vazby zdiva, jak je předvedeno na příkladech. K lepšímu porovnání jsme použili ve všech příkladech stejného formátu (formát NF=240x115x71 mm) cihel klinker.

Z mnoha druhů různých vazeb si můžete vybrat například vazbu:
1. Běhounovou – Všechny vrstvy tvoří běhouny, které jsou přesazeny o 1/2 cihly nebo o 1/4 cihly.
2. Blokovou – Běhouny a vazáky se pravidelně v řadách střídají. Styčné spáry řad leží kolmo přes sebe.
3. Křížovou – Podobně jako u blokové vazby se mění řady vazáků a běhounů. Styčné spáry každé druhé běhounové řady jsou přesazeny o 1/2 délky cihly. Z toho vzniká charakteristická „křížová vazba“.
4. Gotickou – Běhouny a vazáky se pravidelně střídají v každé řadě. Styčné spáry leží ob řadu nad sebou a přitom jsou přesazeny o 1/4 cihly.
5. Holandskou – Po dvou běhounech a jednom vazáku se pravidelně střídají řady, přitom styčné spáry každé druhé řady leží nad sebou.
6. Divokou – Jak říká název, mění se běhouny a vazáky nepravidelně.

Asi nejvíce a nejčastěji používanou vazbou bude vazba běhounová.

5. NAVRHOVÁNÍ – nejmodernější řešení obvodových stěn

Aby bylo možno splnit požadavky ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov a současně držet krok se světovým vývojem v oblasti navrhování a projektování obvodových stěn budov musí dnes projekční firmy pracovat se stavebními materiály, které tyto požadavky splňují.

Vývoj ukázal, že dnes již tyto požadavky nesplňuje jednovrstvé obvodové zdivo opatřené vnější omítkou. Musí se použít kvalitní tepelná izolace a ta se musí vzhledem ke svým vlastnostem účinně chránit. Nejmodernějším řešením jsou vrstvené obvodové stěny, nejlépe stěny dvouplášťové větrané s tepelně izolační vrstvou.

Spojení kvalitních cihlových bloků, vyráběných ve všech modifikacích a rozměrech, kvalitní tepelně izolační vrstvy a především velice kvalitních cihel klinker umožní projekční firmě dodržet všechny požadavky ČSN i EN. Kromě již zmiňovaného tepelného odporu vrstvené zdivo řeší problém neprůzvučnosti obvodových plášťů budov. Samozřejmostí je hygienická i ekologická nezávadnost nabízených stavebních materiálů.

Skutečná skladba obvodové vrstvené stěny záleží na požadavcích a přáních stavebníka a na fundovanosti projekční firmy, protože naše nabídka dovoluje splnit jakýkoliv požadavek a přání. Stavebník, který počítá, snadno zjistí, že šetřit na nesprávném místě se nevyplácí. Je dobré vědět, že investice do kvalitních stavebních materiálů, do dobrého projektu a do precizně odvedeného zednického řemesla se mu brzy vrátí. Dobře ví, že ceny energií neustále porostou a že údržba a opravy staveb přináší problémy a stojí spoustu peněz.

6. PROJEKTOVÁNÍ – nic není nemožné

Při projektování budov a navrhování jejich vnějších stěn se často bere v úvahu jenom výtvarné hledisko a rychlost výstavby. Zapomíná se, že obvodový plášť je také vystaven nepříznivým vlivům povětrnosti. Při dešti nastává provlhnutí stěny zaviněné především špatnou skladbou obvodového pláště a zejména nevhodně vybraným stavebním materiálem.

Režné zdivo zhotovené z cihel klinker je odolné proti všem povětrnostním vlivům. Je velice odolné vůči změnám počasí, vůči účinkům mrazu a zejména chrání vnější stěnu před přijímáním vlhkosti. Režné zdivo z cihel klinker zaručí, že ostatní materiály použité v obvodovém plášti budou mít podstatně větší životnost, a zejména použité tepelně izolační materiály budou chráněny před přijímáním vlhkosti.

Tím bude zaručeno, že tepelný odpor navrženého obvodového pláště bude konstantní, že se nebude snižovat vlivem zvýšené vlhkosti stěny. Problémem není ani řešení difuze vodních par.

Problematika difuze vodních par a tvorby výkvětů. Při použití u nás běžně dostupných lícových cihel je problematika difuze řešena přes systém tzv. plných spár. To znamená, že větší kapilarita běžných lícových cihel umožní odvětrání vodních par.

Tento způsob řešení difuze, tzn. navržení běžných lícových cihel místo cihel klinker, zejména z důvodů cenových, sebou přináší velký problém, který se stává po celou dobu životnosti líce prakticky neřešitelný. Je to problém tvorby tzv. výkvětů na lícovém zdivu.

Vodní pára, která odchází lícovou cihlou z obvodového pláště, na své cestě ven z cihly rozpouští všechny soli, které jí stojí v cestě a kapilárami je vynáší na povrch lícového zdiva. Zde se voda vypaří a vynesené soli zde zůstávají. Naneštěstí vodní pára s rozpuštěnými solemi opouští cihlu na lícové ploše cihly, a ta se z původně krásně červené stává bělavou nebo i se žlutými skvrnami v závislosti na chemickém složení rozpuštěných solí. Takže původně krásně jednolitě červená fasáda je postupně pokryta bílými skvrnami a mapami, vznikajícími navíc nepravidelně a na nepředvídatelných místech. Tyto skvrny jsou sice pomalu smývány srážkovou vodou (pokud se však nestačí působením vzdušného CO2 přeměnit na nerozpustné soli), ale protože solí, které jsou uvnitř stěny, je velké množství, ať už solí, které se uvolňují z použitých zdících materiálů, ale zejména solí ze zdící malty, je stále co rozpouštět a vynášet na povrch lícového zdiva.

Výrobci běžných lícových cihel doporučují k odstraňování výkvětů různé způsoby, počínaje neustálým omýváním fasádních ploch a konče ošetřováním povrchu lícových cihel hydrofobizačními a speciálními nátěry. Dobře však vědí, že je to jenom oddalování tohoto neřešitelného problému.

A nejhorší je, že tento problém se nejvíce projevuje v prvních letech po dokončení stavby, kdy projektant a stavební firma jsou vázáni zárukami na hotové dílo, a kdy stavebník nebo investor má největší zájem na tom, aby právě jeho stavba byla kvalitní a působila esteticky příznivě.

Ideálním řešením pro bezproblémové režné zdivo je použití cihel klinker právě pro svoje vynikající vlastnosti.

Vložte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *