V tomto článku se budeme věnovat založení první řady zdiva z broušených cihel a přiblížíme, co to znamená pata zdiva. Ukážeme, jaké se dělají nejčastější chyby při zakládání zdiva a jak chránit patu zdiva před nepříznivými vlivy (vlhkostí).

K vysvětlení pojmu „pata zdiva“ nám poslouží data a informace z prvního pasivního domu z jednovrstvé cihelné konstrukce v ČR, který vystavěla společnost Heluz cihlářský průmysl v roce 2014 v Českých Budějovicích. U lidí je pata velmi důležitou části pro stabilitu celé nohy a tím i celého těla. A samozřejmě i pata zdiva je velmi důležitou částí konstrukce zajišťující v první řadě stabilitu stěn (viz obrázky 1 a 2).

Patou zdiva se rozumí detail u první vrstvy (šáru) zdiva na základové konstrukci. Jedná se o nejnamáhavější místo ve stěně, protože musí bezpečně přenést veškeré zatížení. Proto je výhodné používat obecně tlustší a tím i bezpečnější zdivo.

Při výstavbě pasivních a nízkoenergetických budov je nutné pro snížení tepelných ztrát a tím i provozních nákladů zvolit vhodnou tepelněizolační obalovou konstrukci. Musíme rovněž zajistit vzduchotěsnost detailu a zajistit u pasivních domů minimalizaci tepelných ztrát. Těchto požadavků se dá jednoduše dosáhnout jednovrstvým zdivem z cihel Heluz Family 50 2in1. Příklady na obr. 2 a 3 ukazují detail u jednovrstvého zdiva se zatepleným soklem a bez zatepleného soklu.

Zateplená soklová část se založením na základové desce s tepelnou izolací z pěnového skla

Na obr. 1 je detail použitý při stavbě prvního pasivního domu v Českých Budějovicích z jednovrstvé konstrukce Heluz Family 50 2in1. Sokl je zhotoven z cihel Heluz Family 38 2in1 a je zateplen extrudovaným polystyrenem v tl. 100 mm. Na detailu není vidět žádný tepelný most. Cihly Heluz Family 38 v soklové části a XPS polystyren, který probíhá až po vrstvu pěnového skla, jsou dostatečnou tepelnou ochranou.

Soklová část zdiva bez zateplení

Tepelný most není viditelný ani na posuzovaném detailu navrženém z broušených cihel Heluz Family 50 2in1. Zdivo je založeno na železobetonové desce, pod kterou je umístěno pěnové sklo. Proto je použití jednovrstvého zdiva z cihel Heluz Family 2in1 pro konstrukce rodinných domů jednou z nejlepších možností jak z pohledu ochrany proti únikům tepla, tak i z pohledu jednoduchosti výstavby.

V dnešní době jsou častěji používány cihly broušené než klasické nebroušené. Proto i malta v patě zdiva musí být upravena pro broušené cihelné bloky pomocí nivelačního přístroje a latě. Poté se provede výškové zaměření základové desky v místě budoucích stěn podle projektové dokumentace. Po zaměření naneseme systémovou tepelněizolační zakládací maltu, kterou vyrovnáme do absolutní roviny.

Nejčastější chybou při zakládání zdiva z broušených cihel Heluz je položení broušených cihel na základovou desku, aniž bychom použili zakládací maltu. Základová deska totiž může být značně nerovná – základová deska není čistá podlaha. Pokud budeme používat broušené cihly bez vyrovnání zakládací maltou, může dojít k náklonu jednotlivých cihel. A protože zdivo zdíme pomocí tenkovrstvé malty nebo zdicí pěny, nejsou zde skoro žádné možnosti k vyrovnání zdiva, a stěna tudíž nemůže být vyzděna s požadovanou přesností. Společnost Heluz nabízí pomoc se založením zdiva s pomocí zakládací malty – o tento kritický detail se postarají zkušení profesionálové.

Ochrana paty zdiva před nepříznivými vlivy (vlhkostí)

Patu zdiva je nutné chránit před nepřízní počasí – je potřeba zamezit, aby se vlhkost dostala do založeného zdiva. Nabízejí se zde dvě možnosti ochrany paty zdiva.

První možnost je vytvoření zpětného spoje z asfaltových pásů umístěných z vnější strany. Pásy jsou celoplošně natavené s přesahy min. 100 mm. Druhou možnost představuje využití fóliového systému.

Jakmile správně založíme patu zdiva, musíme řešit ochranu konstrukce zdiva pod terénem. Nejlépe je ochránit zdivo z vnější strany od základové spáry s vyvedením hydroizolace nad upravený terén min. 300 mm. Pokud provedeme správné napojení vodorovné hydroizolace na svislou, ochráníme tím zdivo na dlouhá léta.

Ochrana paty zdiva z vnitřní strany

Rovněž je nutné chránit patu zdiva před vlhkostí na základové či stropní desce. Optimální je ochrana z vnitřní strany do výšky cca 50 až 100 mm. Ochranu vytvoříme např. natřením cihel tekutou hydroizolační emulzí nebo zhotovením zpětného spoje povlakové hydroizolace z asfaltových pásů či PVC fólie. Toto opatření jednak poskytne ochranu paty zdiva proti vodě stojící na desce po eventuálním přívalovém dešti a jednak zajistí vzduchotěsné napojení podlahy a stěny.

Výrobce doporučuje během stavby nechat malý prostup (v průměru cca 20 mm) v zakládací maltě pod obvodovým zdivem pro odvodnění vody ze základové desky. Otvor se po zastřešení stavby zapraví. Kaluže vody stojící na desce je pochopitelně nutné vymést koštětem.

Zdroj: Materiály pro stavbu, Heluz

One Comment

  1. My jsme hydroizolaci našeho domu nepodcenili. Všichni nás totiž strašili, že když to uděláme špatně, tak se nám do domu bude dostávat voda. Hydroizolaci jsme si objednali z https://www.pakrsro.cz/ a po zimě v domě nebyly žádné zmínky vody, tak snad jsme to udělali dobře a bude to dobré i v budoucnu.

Vložte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *