Cihlářský svaz Čech a Moravy a jeho členové již několik let úzce spolupracují se středními i vysokými školami. Níže představujeme několik konkrétních projektů.

Winerberger pořádá 10. ročník soutěže pro středoškoláky

Firma Wienerberger odstartovala již 10. ročník Soutěže o nejlepší projekt pro studenty 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních v ČR. Studenti 3. ročníků mohou získat ocenění v kategorii Projekt rodinného domu s využitím konstrukčních prvků z materiálů firmy Wienerberger a střešních prvků firmy Tondach. Studenti 4. ročníků mohou získat ocenění při zpracování projektu s názvem Nejlepší občanské stavby při použití výrobků od stejných výrobců. Cílem je správná orientace v cihlářských produktech, jejich aplikace do praxe s ohledem na správné využití jejich vlastností.

Firma Wienerberger odstartovala již 10. ročník Soutěže o nejlepší projekt pro studenty 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních v ČR.

Stawebnice od HELUZU

Další člen svazu, firma Heluz, spustil projekt Stawebnice. Jedná se o interaktivní učebnici pro budoucí profesionály v oblasti zděných staveb, kterou lze využít jak v samotných hodinách při výkladu odborné látky, tak i pro samostudium. Aplikaci si může kdokoli zdarma stáhnout do chytrého telefonu, notebooku i tabletu. Stawebnice má svoji teoretickou část, praktická cvičení a sekci testů pro ověření znalostí.

Cihelna Štěrboholy: přednášky na školách

11. prosince 2018 proběhla na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava přednáška, které se zúčastnili studenti prvního až pátého ročníku oborů Těžba nerostných surovin, Trhací práce v hornickém inženýrství a Úprava a recyklace nerostných surovin. (Zdroj: Cihelna Štěrboholy)Aktivně se do spolupráce se studenty zapojil i další člen – Cihelna Štěrboholy, a to jak se studenty vysokých škol, tak se studenty středních škol. Na konci loňského roku proběhly hned dvě přednášky zaměřené na problematiku cihlářských surovin a cihlářských výrobků.

11. prosince 2018 proběhla na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava přednáška, které se zúčastnili studenti prvního až pátého ročníku oborů Těžba nerostných surovin, Trhací práce v hornickém inženýrství a Úprava a recyklace nerostných surovin. Přednáška se zaměřila na těžbu, zpracování a dopravu cihlářských surovin do jednotlivých závodů, a to i způsoby, které jsou pouze okrajové, jako je doprava lanovými drahami. Dále se studenti seznámili s historickými způsoby těžby a zpracováním prvními stroji i s moderními postupy a novými technologiemi. Byl popsán celý výrobní cyklus, vývoj lisování, sušení a výpalu keramických výrobků.

Cihelna Štěrboholy také uspořádala dne 14.12.2018 přednášku o dějinách cihlářského oboru a technologií na půdě Střední spojené školy Štefánikova v Bardějově. Zde se studenti seznámili s historií zpracování hlíny a výroby cihel a jejich vývojem od dob neolitického Jericha před deseti tisíci lety, ze kterých máme první zmínky o cihlách rozměru 260x100x100 mm (více informací o historii tradiční plné cihly najdete v tomto článku). Pro studenty oboru Tehliarstvo bylo zapotřebí zabrousit i k dnešním způsobům zdění, a to zdění na maltu, pěnu, lepidlo. Poslední část přednášky se zaměřila na praktické informace o cihlách, jejich vlastnostech i kvalitě.

Cihelna Štěrboholy také uspořádala dne 14.12.2018 přednášku o dějinách cihlářského oboru a technologií na půdě Střední spojené školy Štefánikova v Bardějově. (Zdroj: Cihelna Štěrboholy)

Text: Ing. Jan Fiala, Foto: Archiv

logo MessengerPoslat Messengerem